Všeobecný slovník právní, sv. 3

Annotation

Česká právní encyklopedie, vyšlá v letech 1896 až 1899 v pěti svazcích, uspořádaná a psaná Františkem Xaverem Veselým. Jednalo se o užitečnou příručku pro praxi, kompilující podstatné informace.

Description

Autor
Rok vydání
1898
Svazek/ročník
3
Nakladatel
Nákladem vlastním
Místo vydání
Praha
Počet stran
1071 s.
Úplný název dokumentu
Všeobecný slovník právní. Díl třetí. Padělání peněz - pych vodní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české

Contains:

Citace:
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl třetí. Padělání peněz - pych vodní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české. Praha: Nákladem vlastním, 1898, svazek/ročník 3.