Boh. adm., 13 (1931), sv. 2

Annotation

Sbírka československého Nejvyššího správního soudu byla vydávána od roku 1918. Vycházela ve dvou řadách - v řadě správní a v řadě finanční. Pro prvně uvedenou řadu je tradičně užíváno označení Boh. adm. (Bohuslav administrativní). Z příkazu prezidia tohoto soudu sbírku pořádal jeho soudce Josef Václav Bohuslav, jehož příjmení se tak dostalo do neoficiálního krátkého názvu sbírky. V některých letech vycházela vlivem zvyšujícího se počtu významných nálezů ve dvou svazcích. Sbírka je dnes užitečná především pro historický výzkum meziválečného Československa a tehdejšího soudního rozhodování. Její nálezy nelze bez dalšího vytrhávat z odlišného společenského kontextu svého historického období a přenášet do současnosti. Přílohou některých svazků jsou též rozhodnutí ve věcech kompetenčních a disciplinárních.

Description

Svazek/ročník
13/2
Úplný název dokumentu
Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1931
Nakladatel
JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství
Počet stran
599 s.

Contains:

Citace:
Sbírka nálezů Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních. Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství, 1931, svazek/ročník 13/2.