Slovník veřejného práva československého, sv. 5

Annotation

Československá právní encyklopedie, vyšlá v letech 1929 až 1948 v pěti svazcích, věnovaná především oblastem ústavního (státního) práva, státovědy, správního práva a mezinárodního práva. Slovník byl psán množstvím autorů a pořádán postupně se proměňujícím redakčním kruhem. Přestože je kvalitativní úroveň jeho statí je různorodá, jednalo se o ve své době a v československých souvislostech o významné dílo.

Description

Rok vydání
1948
Nakladatel
Nakladatelství Rovnost
Místo vydání
Brno
Úplný název dokumentu
Slovník veřejného práva Československého, svazek V. U až Ž
Počet stran
1098 s.

Contains:

Citace:
Slovník veřejného práva Československého, svazek V. U až Ž. Brno: Nakladatelství Rovnost, 1948.