Author Record - Veselý, František Xaver

František Xaver Veselý *1869 ✝1900
Narodil se roku 1869 v Dětenicích u Libáně na Jičínsku. Po studiu práv na české právnické fakultě v Praze v letech 1887 až 1892 a po koncipientské praxi se usadil v Praze jako advokát. Jeho publikační činnost byla nerozsáhlá, jako samostatný spis vydal příručku živnostenského práva určenou živnostníkům. Do povědomí se však zapsal vydáním Všeobecného slovníku právního, který ovšem nebyl původním dílem, ale upraveným a doplněným překladem rakouského slovníku své doby. Přesto se jednalo o příručku, která v češtině ve své době chyběla a nalezla proto čtenáře. Slovník vydal po sešitech vlastním nákladem v komisi u knihkupce a nakladatele Františka Topiče, první svazek vyšel roku 1896, poslední svazek roku 1900. V březnu téhož roku Veselý předčasně zemřel v italském San Remu.

List of publications

Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Rabat - Švakrovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver
Display
Všeobecný slovník právní. Díl pátý. Tabák - živnost zlatnická. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1899; Veselý, František Xaver
Display
Všeobecný slovník právní. Díl třetí. Padělání peněz - pych vodní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1898; Veselý, František Xaver
Display
Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Kabel - Otcovství. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1897; Veselý, František Xaver
Display
Všeobecný slovník právní. Díl první. Accessio - Jistota žalobní. Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí na radě říšské zastoupených se zvláštním zřetelem na nejnovější zákonodárství a poměry právní zemí Koruny české; 1896; Veselý, František Xaver
Display

Articles Overview

Book Article